Onze diensten

1e spoortraject

Tijdens een 1e spoor re-integratietraject ondersteunen we zieke werknemers terug naar werk bij de huidige werkgever. De Wet Verbetering Poortwachter is hierbij de leidraad.

2e spoortraject

Tijdens een 2e spoor re-integratietraject ondersteunen we zieke werknemers naar passend werk bij een andere werkgever. De Wet Verbetering Poortwachter is hierbij de leidraad.

3e spoortraject

Tijdens een 3e spoor re-integratietraject ondersteunen we werknemers die na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek hebben gevonden. 3e spoortrajecten zijn gericht op werkgevers die eigenrisicodrager zijn.

Outplacement

Een outplacementtraject is bedoeld om werknemers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe, geschikte werkplek die aansluit bij hun vaardigheden, ervaring, wensen en mogelijkheden.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon ondersteunt bij ongewenst gedrag en integriteitskwesties, en draagt bij aan een sociaal veilige en productieve werkomgeving. Onze vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd en aangesloten bij de LVV (Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen).

Teamcoaching

Teamcoaching is erop gericht sterke teams te vormen, waar we samenwerking, zelfstandigheid en efficiëntie verbeteren, gericht op een veilige en vertrouwde werkomgeving.

Waar je op kunt rekenen

Wij informeren je volledig over de voordelen en de inspanningen van het in dienst nemen van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt

Wij onderhouden alle contacten met de betrokken instanties die de werknemer begeleiden naar een werkplek

Wij ondersteunen en ontzorgen bij al het papierwerk rondom de werk- of stageplek

Wij bieden je de mogelijkheid om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen jouw bedrijf vorm te geven

Onze opdrachtgevers

Stel een vraag
via WhatsApp