Waarom een vertrouwenspersoon?

Medewerkers kunnen bij een vertrouwenspersoon terecht als zij worden geconfronteerd met situaties waarin zij ongewenst gedrag ervaren of getuige zijn van integriteitskwesties. Zij kunnen dan in gesprek met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Verder draagt een vertrouwenspersoon bij aan een sociaal veilige en integere werkomgeving. Daarom kiezen steeds meer organisaties voor het inzetten van een vertrouwenspersoon. Het getuigt van goed werkgeverschap om een fijne werksfeer en een sociaal veilige werkomgeving te creëren voor alle medewerkers. Behalve dat is het ook een wettelijke verplichting.

Wat doet een externe vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om de medewerkers op te vangen met een luisterend oor, te begeleiden en te ondersteunen in een ongewenste situatie. De vertrouwenspersoon heeft uitsluitend een ondersteunende en informerende rol en houdt daarbij alleen rekening met het belang van de medewerker. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon de werkgever ondersteunen bij het opstellen van een beleidsplan voor ongewenste omgangsvormen, gewenst en/of ongewenst advies geven aan het management en trainingen verzorgen hoe om te gaan met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.


Waarom aandacht voor ongewenste omgangsvormen?

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen stress veroorzaken en leiden tot psychische -en fysieke klachten bij de direct betrokkene(n). Dit kan soms zelfs een langdurige uitval tot gevolg hebben. Daarom is het belangrijk dat werkgevers en medewerkers aandacht hebben voor een sociaal veilig werkklimaat en zich samen inzetten om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te voorkomen en tegen te gaan.

Een sociaal veilig werkklimaat

1

Draagt bij aan een betere sfeer binnen de organisatie

2

Draagt bij aan een betere kwaliteit van het werk

3

Kan een positief effect hebben op de productiviteit van medewerkers

4

Kan leiden tot minder psychische en fysieke klachten

Simone Verzijl

Simone Verzijl-image

Heb je een vraag?

Wij staan voor je klaar

contact-image

Vertrouwenspersoon Flyer

We hebben belangrijke informatie samengevat in een heldere en overzichtelijke flyer.

Meest gestelde vragen

Stel een vraag
via WhatsApp