De Participatiewet is ingegaan op 1 januari 2015. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen participeren (deelnemen) aan de arbeidsmarkt. Met de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong tot één regeling samengevoegd. Kun je door een ziekte of een handicap alleen met hulp werken? Of kun je helemaal niet werken? Dan val je onder de Participatiewet. Misschien kun je namelijk een uitkering of ondersteuning bij werk krijgen.

De uitvoering van de Participatiewet ligt grotendeels bij de gemeente. Gemeenten moeten iedereen met een bijstandsuitkering of Wsw indicatie, als ze kunnen werken, aan het werk helpen. Het UWV blijft verantwoordelijk voor mensen met een Wajong uitkering.

Een uitkering als je onder de Participatiewet valt

Om recht te hebben op een uitkering als je onder de Participatiewet valt, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • je woont in Nederland en bent 18 jaar of ouder;
  • je hebt niet voldoende inkomen of eigen vermogen om zelfstandig in levensonderhoud te voorzien;
  • je kunt geen beroep doen op een andere uitkering;
  • je zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring;
  • je doet actief mee aan activiteiten die je gemeente aanbiedt om werk te vinden (je voldoet dus aan de re-integratieverplichting).

Een re-integratietraject bij Peijnenburg Re-integratie

Peijnenburg Re-integratie wordt door gemeenten en door het UWV ingeschakeld om mensen te helpen, te begeleiden naar een duurzame werkplek. Zo begeleiden we ook mensen die onder de Participatiewet vallen. Wil je meer weten over de mogelijkheden van ons re-integratietraject? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag op weg.


Stel een vraag
via WhatsApp