Wajong staat voor de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. De betekenis van Wajong: een inkomensvoorziening voor mensen die op relatief jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn geworden.

Drie soorten wet Wajong

Er zijn drie soorten wet Wajong:

  1. Oude Wajong
    Je valt onder de oude Wajong als je voor 2010, voor de eerste keer, Wajong hebt aangevraagd. De Wajong-uitkering zorgt voor (een aanvulling op) je inkomsten. Daarnaast kan het UWV je eventueel helpen bij het vinden/behouden van werk.
  2. Wajong 2010
    Je valt onder Wajong 2010 als je tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015, voor de eerste keer, Wajong hebt aangevraagd. Tijdens Wajong 2010 kun je hulp vanuit het UWV krijgen om werk te vinden én te behouden. Verdien je (nog) niet genoeg of kun je helemaal niet werken? Dan krijg je een Wajong-uitkering.
  3. Wajong 2015
    Sinds 1 januari 2015 kun je alleen nog een Wajong-uitkering krijgen als je nu en in de toekomst niet kunt werken. Is dit het geval? Dan kun je een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Het UWV bepaalt dan op welke vorm van ondersteuning je recht hebt.

Om recht te hebben op een Wajong-uitkering moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dit zijn, vind je op de website van het UWV.

Werken met een Wajong-uitkering?

Wil je meer weten over de mogelijkheden om te werken met een Wajong-uitkering? Neem dan vrijblijvend contact op met Peijnenburg Re-integratie: wij lichten je graag voor over de eventuele mogelijkheden en onze rol daarin.

Stel een vraag
via WhatsApp