Re-integratie betekent dat mensen weer aan het werk gaan, weer actief gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt. Re-integreren kan bij de eigen werkgever, maar ook bij een andere werkgever. Met dezelfde werkzaamheden of juist helemaal iets anders. Er wordt onderscheid gemaakt in 1e spoor, 2e spoor en 3e spoor re-integratie. Wil je meer weten over de mogelijkheden van de re-integratietrajecten van Peijnenburg Re-integratie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Re-integratie 1e spoor

Re-integratie 1e spoor is de eerste stap in het re-integratieproces. 1e spoor re-integratie start al op het moment van ziekmelding. Vanaf dat moment zijn zowel de werknemer als de werkgever verplicht om actief en doelgericht te werken naar terugkeer van de werknemer. Bij re-integratie 1e spoor wordt onderzocht of er voor de werknemer een passende functie bij de huidige werkgever mogelijk is. Dit kan de huidige functie of een andere beschikbare en passende functie zijn.

Re-integratie 2e spoor

Blijkt uit onderzoek dat 1e spoor re-integratie niet mogelijk is, dan wordt er gestart met re-integratie 2e spoor. Samen met de re-integratiecoach van Peijnenburg Re-integratie ga je op zoek naar een passende werkplek bij een andere werkgever. Een werkplek die aansluit bij jouw interesses, kwaliteiten, competenties en kracht. Wij ondersteunen bij een 2e spoor traject zowel de werknemer als de werkgever.

Re-integratie 3e spoor

Derde spoor re-integratie wordt ingezet als de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De uitkering wordt in dit geval doorbelast. Het is dus voor werkgevers goed om de werknemer zo snel mogelijk aan het werk te helpen.

Heb je als werkgever een 3e spoor traject opgenomen in de verzekering? Dan neemt het UWV of de verzekeraar de verantwoording over en gaat deze samen met de werknemer op zoek naar een passende baan. Ben je hiervoor niet verzekerd? Dan blijft de werkgever (maximaal tien jaar) verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer.

Stel een vraag
via WhatsApp