Re-integratie 2e spoor is voor werkgevers de manier om zieke werknemers te begeleiden en te bemiddelen naar passend werk bij een andere werkgever. Naast het onderzoeken van hervattingsmogelijkheden 1e spoor is in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter van belang om een adequaat 2e spoor in te zetten om zoveel mogelijk benutbare mogelijkheden te realiseren. Door tijdige inzet van een 2e spoor traject is de kans op re-integratie het grootst en kan een loonsanctie (UWV) worden voorkomen.

Aanpak

Onze aanpak richt zich op het persoonlijk en individueel begeleiden en bemiddelen van werknemers die het eigen werk niet meer volledig kunnen uitvoeren. Uitgangspunten hierbij zijn de kennis, ervaring, wensen en mogelijkheden van de werknemer. Wij kijken met name naar de benutbare mogelijkheden van de werknemer op de arbeidsmarkt. Daarbij letten we vooral op wat iemand wél kan, de kwaliteiten, sterke kanten en kansen op de arbeidsmarkt. Op die manier wordt het zelfvertrouwen versterkt en kan de werknemer zich met meer overtuiging succesvol presenteren bij werkgevers. Daarnaast zetten we instrumenten in om bijvoorbeeld de sollicitatievaardigheden te verbeteren en de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Re-integratiebegeleiding

Gedurende het hele re-integratietraject is de re-integratiecoach de vaste contactpersoon van zowel werknemer als werkgever. De re-integratiecoach is van begin tot eind verantwoordelijk voor het verloop van het traject. Ook wanneer er een andere deskundige van Peijnenburg Re-integratie betrokken wordt. Iedere werknemer heeft zijn eigen problematiek en beperkingen waarop een passend antwoord moet komen. Maatwerk is daarbij een sterk punt binnen onze begeleiding. De re-integratiecoach kent de situatie van de werknemer die nog midden in een verzuimproces zit en zich onzeker voelt.

Werkwijze

Een 2e spoortraject bestaat uit drie fases:

1. Oriëntatiefase

 • Gesprek met werknemer, intake
 • Gesprek met werkgever
 • Inzicht in de situatie
 • Verzamelen en doornemen informatie
 • Opstellen plan van aanpak
 • Inzet testen, beroepsinteresse
 • Inzicht in persoonlijke kwaliteiten
 • Opstellen persoonsprofiel

2. Sollicitatiefase

 • Arbeidsmarkt oriëntatie/screening
 • Opstellen/aanpassen cv
 • Sollicitatieondersteuning en training
 • Intensieve arbeidsbemiddeling
 • Jobhunting
 • Sollicitatieactiviteiten verwerken in overzicht
 • Inzet werkervaringsplek/proefplaatsing
 • Opstellen zoekprofiel

3. Plaatsingsfase

 • Trachten een contract bij andere werkgever te realiseren
 • Afronding traject middels een eindrapportage

In elk van deze fases is een aantal activiteiten ondergebracht die ingezet kunnen worden om tot het gewenste resultaat te komen. Elke 3 maanden wordt een rapportage opgesteld met daarin een advies voor de volgende fase.

Naast de contacten met de werknemer, zal er tussentijds overleg zijn met de opdrachtgever over de voortgang van het traject.

Omdat elke situatie en elke werknemer anders is, zal per traject bekeken worden wat noodzakelijk is om te komen tot een adequaat traject.

Aanvullende informatie

Peijnenburg Re-integratie werkt samen met arbodiensten, werkgevers en verzekeringsmaatschappijen. Neem contact met ons op en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor een 2e spoortraject. Een oriënterend gesprek kost u niets.

Stel een vraag
via WhatsApp