Een werkgever binnen de metaal en techniek kan 50% tegemoetkoming van de kosten van een re-integratiebedrijf (tot maximaal € 2500,–) bij re-integratie tweede spoor krijgen via een aanvraag bij de Vakraad Metaal & Techniek.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing

Door de arbodienst of het UWV is officieel vastgesteld (middels een van datum voorzien Arbeidsdeskundig onderzoek) dat een werknemer niet kan terugkeren in het eigen bedrijf (eerste spoor) en vaststaat dat er sprake is van uitsluitend een tweede spoor. Werknemer en werkgever besluiten vervolgens om een erkend re-integratiebedrijf, zoals Peijnenburg Re-integratie dat in het bezit is van het Blik op Werk Keurmerk, in te schakelen om de werknemer te begeleiden naar werk bij een andere werkgever. Er moet dus sprake zijn van uitsluitend een ‘tweede spoor’ (dat is plaatsing bij een andere werkgever en betekent dat de werknemer nog wel daadwerkelijk kan werken maar definitief niet meer bij de huidige werkgever in de huidige –aangepaste- functie of een andere functie).

Maar er kan bijvoorbeeld ook een indicatie zijn van een ‘twee sporenbeleid’ of een onderzoek zijn naar een mogelijkheid van een tweede spoor naast een eerste spoor. Ook kan blijken dat het eerste spoor (plaatsing bij de huidige werkgever met al dan niet aanpassing en/of een andere functie) niet volledig is afgesloten. In dit soort gevallen is er geen sprake van een tegemoetkoming als hier bedoeld. Ook niet als er voor de werknemer (gelet op de eventuele verdiencapaciteit) geen reëel aanbod is en toch een tweede spoor wordt ingezet (bijvoorbeeld vanwege wettelijke verplichtingen van de werkgever (Wet verbetering poortwachter).

Bedrag:
Werkgever krijgt 50% van de kosten van het reïntegratiebedrijf, tot maximaal € 2.500,-

Wat:

  • Verklaring van de arbodienst of UWV dat de werknemer niet terug kan keren in het eigen bedrijf (NB: dit is niet hetzelfde als bijvoorbeeld de ‘periodieke evaluatie’ of een andere verklaring van de bedrijfsarts!).
  • Kopie van gespecificeerde facturen van het re-integratiebedrijf.
  • De verklaring van de arbodienst of UWV moet dateren van vóór de datum waarop het re-integratiebedrijf wordt ingeschakeld.
  • Er moet uitsluitend sprake zijn van een aangewezen tweede spoor. Een tweesporen aanpak e.d. komt niet voor een tegemoetkoming in aanmerking.
  • Verder mag het re-integratiebedrijf dat voor het tweede spoor is ingeschakeld, niet het arbeidsdeskundig onderzoek hebben uitgevoerd.
  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier voor deze tegemoetkoming kunt u hier downloaden via de site van Vakraad Metaal & Techniek.
  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier met de vereiste bijlagen toezenden aan de Vakraad. De Vakraad zal de aanvraag beoordelen en u nader berichten. Aan het bovenstaande kunnen géén rechten worden ontleend op een eventuele bijdrage.

Vijf bedrijfstakken

De Metaal en Techniek kent arbeidsvoorwaarden CAO’s voor de vijf bedrijfstakken:

Metaalbewerkingsbedrijf:
bijvoorbeeld lasbedrijven, machinefabrieken.

Technisch Installatiebedrijf:
bijvoorbeeld bedrijven die huisrioleringen ontstoppen, installaties voor gas- of watervoorziening herstellen en/of onderhouden. Maar ook het installeren van installaties voor communicatie en industriële automatisering of telematica en telecommunicatie.

Carrosseriebedrijf:
bijvoorbeeld schadeherstelbedrijven, bedrijven voor het spuiten, schilderen en lakken van wagens, stacaravans, opleggers en carrosserieën.

Goud- en Zilvernijverheid:
hier gaat het bijvoorbeeld om het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen, sieraden, monturen en medailles van edele metalen (goud, zilver).

Isolatiebedrijf:
bijvoorbeeld het aanbrengen, herstellen en onderhouden van isolerende materialen.

Meer informatie?

Mocht u als werkgever vragen hebben over het Blik op Werk keurmerk of de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten voor een re-integratietraject tweede spoor, neem dan gerust contact op met Peijnenburg Re-integratie. Wij helpen u graag.

Stel een vraag
via WhatsApp