Bij Peijnenburg Re-integratie gaan we vaak met werkgevers en werknemers in gesprek. Een belangrijk thema is hoe om te gaan met ouder wordende werknemers. Wij hebben daar inmiddels mooie methodieken voor ontwikkeld en zouden u, als werkgever daar bij kunnen adviseren of ondersteunen. In deze arbeidsmarkt is dat belangrijker dan ooit.

Oudere werknemers gaan op de werkvloer soms gebukt onder de hardnekkige en foutieve vooroordelen die er zijn over ouder worden. Zo zouden bijvoorbeeld “oude knarren” minder hard werken, vaker ziek zijn, niet meer up-to-date zijn en slecht kunnen veranderen.

Dit demotiveert en het gevaar bestaat dat oudere werknemers zich ernaar gaan gedragen: ik ben toch slecht met computers, dus waarom zou ik er moeite voor doen? Maar er is geen wetenschappelijk bewijs voor de stereotype ideeën over ouderen en ook niet voor generatieverschillen op de werkvloer. Als oudere werknemers niet goed meekomen, heeft dat meestal een andere oorzaak.

Hoe blijft een werknemer succesvol meedraaien?

Allereerst heeft een werknemer zijn eigen verantwoording om te zorgen voor een gezonde levensstijl, zoals goed slapen, gezond eten en bewegen. Als werkgever kunt u natuurlijk ook uw steentje bijdragen door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat een werknemer regelmatig op kan staan van zijn werkplek, er fruit is op het werk of door het aanbieden van een sportabonnement. Allemaal ingrediënten om het werkvermogen van uw werknemer tot op hoge leeftijd op peil te houden. Verder betekent succes op het werk voor iedereen iets anders. Oudere werknemers hebben over het algemeen meer levenservaring en weten beter waar ze goed in zijn. Dat kan een voordeel zijn.

Maar ook zij zijn gebaat bij reflectie, eventueel met behulp van een goede coach, om te weten wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Verder moet “blijven leren” hoog op de agenda van oudere werknemers staan. Mensen die zichzelf steeds ontwikkelen, zijn tot op hogere leeftijd succesvol aan het werk.’

Blijf in gesprek en zoeken naar mogelijkheden bijvoorbeeld door inzet van ons loopbaanadviestraject.

Hoe ziet een loopbaanadviestraject bij Peijnenburg Re-integratie eruit?

Tijdens een intakegesprek met de werknemer wordt er ingegaan op de achtergrond, de loopbaanvraag en is er ruimte voor overige vragen.

Na het intakegesprek wordt de werknemer via e-mail uitgenodigd om een online test te maken. Vervolgens volgen er een tweetal gesprekken, worden de testresultaten besproken en wordt de vertaalslag gemaakt naar een passende (werk)richting. Deze worden verder uitgewerkt en onderzocht zodat de werknemer een helder beeld krijgt van de mogelijkheden. Samen met de loopbaanadviseur ontdekt de werknemer zijn of haar sterke kanten en hoe er meer plezier en voldoening uit het werk gehaald kan worden. Het doel wordt bereikt met gesprekken en praktische oefeningen. Aan het einde van het traject heeft de werknemer inzicht in zijn of haar kwaliteiten, interesses en competenties, drijfveren en waarden met betrekking tot werk. De doorlooptijd van het traject is circa 6 weken.

Testen

De verschillende testen worden op maat geselecteerd voor de werknemer. De testen worden afgenomen en besproken door een loopbaanadviseur die gecertificeerd is in het afnemen en bespreken van de testen. De werknemer ontvangt tevens een schriftelijke versie van de testuitslagen.

Benieuwd naar wat Peijnenburg Re-integratie voor u als bedrijf hierin kan betekenen? Neem dan gerust contact op voor meer informatie. Wij denken hierin graag met u mee.

Stel een vraag
via WhatsApp