Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Met deze wet wil de overheid werkgevers stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Mensen die in het doelgroepregister staan opgenomen hebben vaak mooie talenten welke een waardevolle aanvulling op de werkvloer kunnen zijn. Deze mensen staan in het doelgroepregister welke in 2016 is ontstaan.

Wat is het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een landelijk register dat wordt beheerd door het UWV waarin alle mensen vallen onder de banenafspraak. De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om extra banen te creëren voor mensen met een ziekte, beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.

Heb je een arbeidsbeperking of ben je moeilijk lerend? Dan kom je in het doelgroepregister. Met gegevens uit dit register kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of dat werkgevers de afgesproken banen ook daadwerkelijk creëren. Het doel van de banenafspraak is namelijk om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen.

De voordelen van het doelgroepregister

Wanneer je in het doelgroepregister staat, kom je in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak. Het vergroot je kans op het krijgen van een baan. Als je solliciteert op een vacature die valt onder de banenafspraak, kijkt een werkgever altijd of je in het doelgroepregister staat en of je dus in aanmerking komt voor de vacature.

Ook voor een werkgever heeft dit vele voordelen. Word je aangenomen? Dan kan de werkgever gebruik maken van verschillende vergoedingen en praktische regelingen. Daarnaast krijgen werkgevers een vinkje als ze iemand uit het doelgroepregister aannemen, zodat er gekeken kan worden of ze aan de quotumwet voldoen. De quotumwet houdt in dat de werkgever per 25 medewerkers, één iemand in dienst dient te hebben met een arbeidsbeperking.

Meer weten? Neem contact op!

Wil je meer weten over het doelgroepregister? Ben je benieuwd of je aan de criteria van het doelgroepregister voldoet of wil je een aanvraag doen? Neem dan vrijblijvend contact op met Peijnenburg Re-integratie: wij helpen je graag op weg.

Stel een vraag
via WhatsApp