Het doelgroepregister is een landelijk register waarin iedereen is opgenomen die valt onder de banenafspraak. Het UWV beheert dit register. Via Mijn UWV kun je zelf controleren of je opgenomen bent in het doelgroepregister. Om te worden opgenomen in het doelgroepregister moet je aan een aantal criteria voldoen.

De criteria voor het doelgroepenregister

De volgende mensen staan in het doelgroepregister:

 • Mensen die onder de Participatiewet vallen en
  – bij wie vastgesteld is dat ze niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen
  of
  – bij wie vastgesteld is dat ze alleen met behulp van jobcoaching het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
 • Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs die zich hebben aangemeld bij het UWV.
 • Mensen met de oude Wajong uitkering of Wajong 2010 die kunnen werken.
 • Mensen met een WSW indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening).
 • Mensen met een WIW baan (voormalige Wet Inschakeling Werkzoekenden) of ID baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen).
 • Mensen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister komen. Je bent aan het werk bij een werkgever, maar je werktempo lager ligt dan dat van je collega’s, en hebt meer ondersteuning nodig bij je werkzaamheden. Je hebt een lagere loonwaarde, maar krijgt wel een volledig loon. Je werkgever krijgt daarvoor subsidie.

Hoe kom ik in het doelgroepregister?

Je kunt jezelf niet aanmelden voor het doelgroepregister. Je wordt hierin vanzelf opgenomen als je behoort tot de doelgroep van de banenafspraak en je dus aan bovenstaande criteria voldoet.

Sta je niet in het doelgroepregister, maar denk je dat je wel tot de doelgroep behoort? Dan kun je een aanvraag voor het doelgroepregister indienen. Dit heet de ‘Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen’ en kun je vinden op de website van het UWV. Je aanvraag voor het doelgroepregister wordt vervolgens door het UWV beoordeeld.

Wil je meer weten over de criteria van het doelgroepregister of kun je hulp gebruiken bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op. Peijnenburg Re-integratie helpt je graag.

Stel een vraag
via WhatsApp