Tweede spoor re-integratietrajecten zijn de meest voorkomende re-integratietrajecten. In de Wet Verbetering Poortwachter zijn een aantal rechten en verplichtingen opgenomen die jij als werknemer hebt tijdens re-integratie 2e spoor. Conform de wettelijke kaders hebben zowel werkgever als werknemer de plicht om een maximale inspanning te leveren voor het slagen van de re-integratie.

Re-integratie 2e spoor verplichtingen werknemer

Als werknemer heb je een aantal verplichtingen bij re-integratie 2e spoor:

  • Samen met je werkgever bespreek je minimaal elke zes weken de voortgang van je re-integratie.
  • Samen met je werkgever stel je een plan van aanpak op. Dit wordt vaak in samenspraak met de bedrijfsarts gedaan.
  • Ben je langer dan een jaar ziek? Dan moet er gekeken worden naar je oorspronkelijke re-integratiedoelen en waar nodig worden bijgesteld.
  • Jij bent als werknemer verplicht om actief bij te dragen aan je eigen re-integratie. Onvoldoende meewerken kan zelfs een gegronde reden zijn voor een loonstop of loonopschorting.

Re-integratie tweede spoor rechten werknemer

Naast verplichtingen heb je als werknemer natuurlijk ook een aantal rechten bij re-integratie tweede spoor:

  • Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden dat je geen werk hoeft te accepteren dat niet passend is.
  • Heb je het idee dat het re-integratietraject niet goed verloopt, omdat je bijvoorbeeld niet passende werkzaamheden krijgt aangeboden? Dan heb je het recht om via het UWV een onafhankelijk en deskundig oordeel over de situatie te vragen.

Met een positieve en flexibele houding werk je, samen met je werkgever en de re-integratiecoach van Peijnenburg Re-integratie, toe naar een nieuwe, passende functie. Het doel? Om jou zo snel mogelijk weer aan passend werk te helpen. In een functie die voor jou het meest passend is.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van tweede spoor re-integratie bij Peijnenburg Re-integratie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Stel een vraag
via WhatsApp