Kan je werknemer werken? Ook al gaat het om ander werk dan zijn eigen functie? Dan moet jij er als werkgever alles aan doen om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan het werk gaat. Dit houdt in dat je eerst binnen jouw bedrijf zoekt en daarna daarbuiten. Dat zijn de re-integratieverplichtingen die jij als werkgever hebt.

Stappenplan bij ziekte werknemer

Wanneer je werknemer ziek is, is het voor jou als werkgever van belang om aan verschillende re-integratieverplichtingen te voldoen, om de juiste stappen te nemen:

  • Dag 1: je meldt je werknemer ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst.
  • Week 6: het is belangrijk om alle afspraken die je met de werknemer maakt omtrent de re-integratie vast te leggen in een re-integratieverslag. In week 6 laat je ook een probleemanalyse door de bedrijfsarts opstellen.
  • Week 8: samen met je werknemer maak je, uiterlijk in de 8e ziekteweek, een plan van aanpak.
  • Week 42: is je werknemer ruim driekwart jaar ziek, dan doe je uiterlijk de eerste werkdag na de 42e ziekteweek aangifte van langdurige ziekte bij het UWV. Dit wordt ook wel de 42e weekmelding genoemd.
  • Week 52: is je werknemer 1 jaar ziek? Dan stel je rond deze datum samen een eerstejaarsevaluatie op. Je laat een arbeidsdeskundige een onderzoek verrichten naar de mogelijkheden van de werknemer binnen jouw bedrijf of eventueel bij een ander bedrijf.
  • Week 88: de werknemer krijgt een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering. In deze brief staat ook de uiterlijke datum waarop je werknemer de uitkering kan aanvragen. Als werkgever krijg je een kopie van deze brief.
  • Week 91: in de eindevaluatie geef je aan wat de stand van zaken is van de re-integratie.
  • Week 93: in week 93 lever je het re-integratieverslag aan bij het UWV.

Belangrijk om te weten: na twee jaar ziek beoordeelt het UWV de WIA-aanvraag. Dan is het van belang dat jij als werkgever kunt aantonen dat je er alles aan gedaan hebt om je werknemer weer aan het werk te krijgen. Zorg er daarom voor dat het re-integratieverslag compleet is.

Meer weten over de re-integratieverplichtingen die je als werkgever hebt? Neem dan vrijblijvend contact op met Peijnenburg Re-integratie.

Stel een vraag
via WhatsApp