Inleiding


De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging, en een belangrijke evolutie daarbinnen is de banenafspraak. Deze regeling biedt kansen voor zowel werkgevers als mensen met een ziekte of handicap.

Wat is de Banenafspraak?


De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om meer banen te creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Deze mensen kunnen door hun situatie vaak niet het minimum(jeugd)loon verdienen, zelfs niet met aangepaste werkplekken. Hier springt de banenafspraak in.

Het Doelgroepregister


Val je onder de banenafspraak, dan word je opgenomen in het doelgroepregister. Hierdoor krijg je meer kans op het vinden van werk. Dit register zorgt voor duidelijkheid bij werkgevers over wie er onder de banenafspraak valt en verhoogt daarmee de kansen op een passende baan.

Voordelen voor Werkgevers


Het in dienst nemen van iemand uit het doelgroepregister biedt mogelijk voordelen voor werkgevers:

  1. Vergoeding voor Aanpassingen: Financiële ondersteuning voor het aanpassen van de werkplek aan specifieke behoeften.
  2. Jobcoach: Professionele begeleiding voor de werknemer om optimaal te functioneren.
  3. Loonkostenvoordeel: Een financiële tegemoetkoming in de loonkosten.
  4. No-riskpolis: Bescherming tegen de kosten van ziekteverzuim.

Conclusie


De banenafspraak opent deuren voor een inclusievere arbeidsmarkt. Bij Peijnenburg Re-integratie zijn we erop gericht om talent te matchen met de juiste werkplekken, waarbij de banenafspraak een waardevolle aanvulling is.

Het ondersteunt onze missie om mensen duurzaam te begeleiden naar een passende baan binnen het reguliere bedrijfsleven. Werkgevers die hieraan deelnemen dragen niet alleen bij aan een inclusievere arbeidsmarkt, maar plukken ook de vruchten van de vele voordelen die de banenafspraak biedt.

Deze informatie kan wijzigen op basis van besluiten van het UWV. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Kijk op UWV.nl voor de meest recente informatie.

Stel een vraag
via WhatsApp