“Wie stappen zet die wint”

Denken in mogelijkheden voor werkhervatting zijn het vertrekpunt voor elk re-integratietraject dat ik oppak en uitvoer.

Mijn brede praktijkervaring komt voort uit werken in productie, detailhandel, marketing en promotie, voorlichting beroepsopleidingen en theatermanagement. Naast werken ben ik een actieve creatieve bezige bij.
Ik geloof in een leven lang leren: als oudere werknemer heb ik met de opleiding tot HR-manager in organisatie en ontwikkeling mijn fundament verder verstevigd.

Met veel kennis over arbeid en met passie voor talenten, kwaliteiten en capaciteiten coach ik personen in hun re-integratietraject.

Wederzijdse verwachtingen scherp krijgen is de basis voor het traject dat we (klant, werkgever, opdrachtgever, coach, netwerk) samen ingaan.

Daarbij staan de vraag, het onderzoeksdoel en de wens van de klant centraal. Ik coach mijn klanten op het vergroten van zelfinzicht in mogelijkheden, aandachtspunten, leerdoelen en communicatiestijl.

Ik maak mijn klanten bewust van de invloed van de omgeving en eigen houding en gedrag. De patronen en valkuilen worden herkenbaar maar bovenal komen ieders unieke kwaliteiten en mogelijkheden in beeld.

Ik sta naast de klant en vind het belangrijk dat de klant steeds weer ervaart dat het echt om zijn/haar re-integratie gaat.

Stel een vraag
via WhatsApp