Simone Verzijl

Simone Verzijl

Regiomanager Oss & Nijmegen / Re-integratiecoach / Vertrouwenspersoon

Anna Eeman

Anna Eeman

Jobcoach / Re-integratiecoach

Lieke van Logten

Lieke van Logten

Jobcoach / Re-integratiecoach

Hank Waardenburg

Hank Waardenburg

Jobcoach / Re-integratiecoach

Massimo de Corte

Massimo de Corte

Jobcoach / Re-integratiecoach

Stel een vraag
via WhatsApp